การประชุมวิชาการประจำปี 2564


กำหนดการประชุม

 

** ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 หลัง 30 พฤศจิกายน 2564 เพิ่มท่านละ 500 บาท

WS1: Peripheral Magnetic Stimulation and Pelvic Floor Dysfunction: the expressway to treat pelvic pain, incontinence and sex 500 บาท

WS2: Imaging in Neuroconditions 500 บาท

WS3: Practical applications of locomotor therapy principles for stroke rehabilitation 1000 บาท


ลงทะเบียน

ไม่ลงทะเบียน Main Congressค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระ (* กรณีมีบริษัทผู้สนับสนุนไม่ต้องแนบหลักฐานการชำระเงิน)

**หากท่านไม่ได้ E-mail ตอบกลับหลังจากลงทะเบียน กรุณาเช็ค E-mail ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-716-6808 โทรสาร 02-716-6809

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก E-mail/Ticket Code และ Password ของท่าน ที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
จากนั้นกดปุ่ม Join Now โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


Sponsors